omform-entre.jpg (158152 bytes)

omform-lasesal.jpg (151888 bytes)

omform-lasesal.jpg (151888 bytes)

 

Chalmers Maskin & Farkostteknik -
Projekt Omform

För Akademiska Hus har vi projekterat ombyggnad av entrévåning i Maskin- och Farkostteknik, del 2, på Chalmersområdet.

Projektet omfattar, med en budget på drygt 10 miljoner, omfattar ombyggnad av lokaler för teknologer. Projektets utformning, där teknologerna själva står för en mycket stor del av utformningen, är mycket unikt på flera sätt.

Inflyttning skedde under hösten 1999.

Läs mer om projektet här i ett utdrag ur "Magasin Chalmers"

 

Saxat från Omforfms hemsida:

Ursprungligen var OMform ett förändringsprojekt som initierades av en grupp civilingenjörsstudenter på sektionen för maskin och farkostteknik på Chalmers. Arbetet påbörjades i av studenterna i oktober 1996 där de istället för att enbart anmärka på och kritisera bestämde sig för att lägga fram ett eget förslag på hur man bättre kunde utnyttja delar av sektionens entréplan. Studenternas utgångsmottot var: "Vi kan... ...vi vill"

Mycket har hänt sedan dess. Bland annat har ett nytt förhållningssätt om vad som är nödvändigt för effektiv inlärning vuxit fram.

På Omforms´s webbsidor kan du få en presentation av det generella; Omform - en förändringsfilosofi samt det specifika pilotprojekt Chalmers valt att genomföra.
Klicka här! för att besöka Omform!