vasa-nyttglas.jpg (15984 bytes)
Denxnyaxglasöverbyggnaden. x


vasa-lampor.jpg (32830 bytes)
xUppehållsrum. x

vasa-glas.jpg (38181 bytes)
Blivande cykelparkering.

1450-vy1.jpg (36386 bytes)
IllustrationxavxLiljewallxarkitekter.


Chalmers Vasa -
I-sektionen, Byggnad 2 och 3

För Chalmers Fastigheter AB har vi projekterat ombyggnaden av gamla Vasa Sjukhus till högskola för Chalmers I-sektion.

Chalmers Tekniska högskola har förvärvat före detta Vasa sjukhusområde för att kunna till- godose sina expansionsbehov. En första etapp är om- och tillbyggnad för I-sektionen.

Vasa sjukhus ligger söder om nuvarande Chalmers, i anslutning till högskolan, och är en sjukvårdsanläggning från slutet av 1800- talet, med byggnader för olika ändamål belägna i en uppvuxen och vacker park.

Två av de gamla sjukhusbyggnaderna har renoverats och förbundets med en överglasad gård.
Byggnadsarbetena påbörjas i januari 1999 och inflyttning skedde sommaren 2000.
Byggnadsytan är sammanlagt
cirka 17 000 m2.

Vi har projekterat samtliga el- och teleinstallationer.

vasa-gard2.jpg (42741 bytes)

Färdigt resultat.